Krajowa Konferencja
Wytwarzania Gier Komputerowych
Gdańsk 6 - 8 września 2013

Komitet programowy

W celu zapewnienia wysokiego poziomu merytorycznego prezentowanych na konferencji prac, powołano komitet programowy oraz grono recenzentów. Organy te dokonają przeglądu nadesłanych abstraktów a następnie recenzji zaakceptowanych zgłoszeń. Zapraszamy również do członkostwa w gronie recenzentów osoby z branży, posiadające wieloletnie doświadczenie w tworzeniu gier. Wszelkie informację na ten temat można uzyskać po skontaktowaniu się z  organizatorami.

Komitet programowy

Honorowy patronat:

 • Rektor Politechniki Gdańskiej prof. dr hab. inż. Henryk Krawczyk

Przewodniczący:

 • Dziekan Wydziału ETI PG prof. dr hab. inż. Krzysztof Goczyła

Wiceprzewodniczący:

 • dr hab. inż. Jerzy Balicki, prof. PG
 • prof. dr hab. inż. Bogdan Wiszniewski

Sekretarz:

 • dr inż. Jacek Lebiedź

Członkowie komitetu:

 • dr hab Ewa Grabska, prof. UJ
 • prof. dr hab. inż. Janusz Górski
 • dr hab. inż. Wojciech Jędruch, prof. PG
 • prof. dr hab. inż. Marek Kubale
 • prof. dr hab. inż. Witold Malina
 • prof. dr hab. inż. Andrzej Stepnowski
 • dr hab. Paweł Węgrzyn, UJ
 • prof. dr hab. inż. Józef Woźniak

Recenzenci:

 • dr Domen Verben, Uniwersytet w Mariborze, Słowenia
 • dr hab. inż. Jerzy Balicki, prof. PG
 • dr inż. Tomasz Boiński
 • dr inż. Piotr Brudło
 • dr inż. Paweł Czarnul
 • dr inż. Jan Daciuk
 • dr inż. Jacek Dąbrowski
 • dr inż. Jerzy Dembski
 • dr inż. Tomasz Dziubich
 • dr hab Ewa Grabska, prof. UJ
 • dr inż. Andrzej Jędruch
 • dr hab. inż. Wojciech Jędruch, prof. PG
 • dr inż. Paweł Kaczmarek
 • dr inż. Agata Kołakowska
 • dr inż. Jarosław Kuchta
 • dr inż. Jacek Lebiedź
 • dr inż. Mariusz Matuszek
 • dr inż. Maciej Smiatacz
 • dr inż. Piotr Szpryngier
 • dr inż. Mariusz Szwoch
 • dr inż. Wioleta Szwoch
 • dr inż. Julian Szymański
 • dr hab. Paweł Węgrzyn, UJ